52 / 100

นโปเลียน ฮิลล์ (Napoleon Hill) ผู้เขียนหนังสือ “คิดแล้วรวย”ซึ่งเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มากมาย และมียอดขายมากว่า 60 ล้านเล่มทั่วโลก “สูตรลับสร้างความมั่นใจในตัวเอง” เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ วิธีที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความกลัว ความไม่กล้า เปลี่ยนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ

.

สูตรลับสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

ให้ทุกคนพูดกับตัวเองทุกวัน เพื่อปลูกฝังความมั่นใจเข้าไปในจิตสำนึก

1.ฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นฉันต้องแน่วแน่และภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้น ขอสัญญาว่าจะทำให้ได้

.

2.ฉันตระหนักในความคิดหลักของจิตรที่จะแสดงออกมา โดยได้แปรเปลี่ยนตัวมันเองไปสู่ความเป็นจริง ดังนั้นฉันจะจดจ่ออยู่กับความคิดของตัวเองวันละ 30 นาที เพื่อสร้างมโนภาพถึงคนที่ฉันตั้งใจจะเป็น ฉันจะใช้วิธีนี้เพื่อสร้างภาพในใจขึ้นมา

.

3.ด้วยหลักการแห่งการเสนอตัวเอง ฉันรู้ดีว่า ปณิธานที่แน่วแน่ในจิตใจจะบรรลุผลที่ตั้งใจเอาไว้ ดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละ 10 นาที เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อบรรลุเป้าหมาย

.

4.ฉันได้เขียนรายละเอียดของเป้าหมายในชีวิต และจะพยายามอย่างไม่ลดละ จนกว่าจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อบรรลุเป้าหมาย

.

5.ฉันตระหนักดีว่าไม่มีความมั่งคั่งหรือตำแหน่งหน้าที่ใด จะคงอยู่ได้นานหากเราไม่สร้างมันขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นฉันจะไม่ทำธุรกิจที่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น ฉันจะประสบความสำเร็จด้วยพลังของตัวเอง และอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น ฉันจะชักชวนให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เนื่องจากฉันก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ฉันจะขจัดความเกลียดชัง อิจฉา ริษยา เห็นแก่ตัว และการเยาะเย้ยผู้อื่น ด้วยการสร้างสรรค์ความรักต่อมวลมนุษย์โลก เพราะฉันที่รู้ดีว่าทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นะทำให้ฉันไม่ประสบความสำเร็จ ฉันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้อื่น เพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่น

.

” ฉันจะเซ็นต์ชื่อไว้ในสูตรลับนี้ ผูกมัดด้วยการจดจำ และพูดออกมาซ้ำๆทุกวันด้วยศรัทธาที่มีเต็มเปี่ยม ในใจ เพื่อนำพาความคิกและการกระทำให้ฉันกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง “

จากหนังสือ : THINK & GROW RICH  (คิดแล้วรวย) โดย Napoleon Hill

Mr.P เรียบเรียง

error: Content is protected !!