ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็น 2 องค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน เราจำเป็นที่จะต้องปรับสมดุลระหว่าง 2 ส่วนนี้ให้มากขึ้น ซึ่งถ้าเราให้น้ำหนักองค์ประกอบหนึ่งมากไป การใช้ชีวิตของเราก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา หรืออาจจะมีความสุขน้อยลง แล้วจะทำอย่างไร เพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (work life balance) ให้มีความเหมาะสม บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

10 วิธีรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

1.กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลางานและเวลาส่วนตัว:จัดตารางเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานและกิจกรรมส่วนตัวให้ชัดเจน และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามเวลาเหล่านั้นที่เราได้กำหนดไว้ให้มากที่สุด 

2.จัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเอง:หาเวลาสำหรับการออกกำลังกาย งานอดิเรก และกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกาย

3.เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ:อย่าทุ่มเทให้กับงานหรือภาระหน้าที่ส่วนตัวมากเกินไป เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและปฏิเสธเมื่อจำเป็น 

4.จำกัดการใช้เทคโนโลยี:จำกัดการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานอกเวลาทำงานเพื่อลดความเครียดและรักษาสมดุล

5.มอบหมายงาน:ถ้าเป็นไปได้ ให้มอบหมายงานให้ผู้อื่นเพื่อลดภาระงานและเพิ่มเวลาว่างสำหรับกิจกรรมส่วนตัว เราไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ทุกงานที่ผ่านเข้ามา หากเป็นไปได้ควรจัดสรรงานให้กับคนอื่นที่เหมาะสมกว่าทำบ้่าง อย่าทำงานที่เราไม่ถนัด 

6.ใช้เวลาว่าง:ใช้เวลาในวันหยุดหรือวันส่วนตัวเพื่อหยุดพักจากการทำงานและเติมพลัง

7.ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้:หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานหนักเกินไปและความเหนื่อยหน่าย ในการตั้งเป้าหมายการทำงานแต่ละครั้งควรสมเหตุสมผล และยึดหลักความเป็นจริง

8.สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน:สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนซึ่งส่งเสริมความสมดุลในชีวิตการทำงาน

9.การจัดการเวลา:ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลา เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้ตารางเวลา เพื่อใช้เวลาทำงานและเวลาส่วนตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10.ประเมินความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเป็นประจำ: ประเมินความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจัดสรรเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เพื่อปรับสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม หากเราสามารถปฏิบัติได้ตามนี้เชื่อว่า ชีวิตของคุณจะมีความเครียดน้อยลง และมีความสุขมากขึ้น แน่นอน 

อ่านต่อเกี่ยวกับ สัญญานเตือนว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพจิต

error: Content is protected !!