แม้ว่าเงินจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเราและให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่เรา แต่ยังมีอีกหลายสิ่งในชีวิตที่สำคัญไม่แพ้กัน ต่อไปนี้เป็น 

9 สิ่งที่สำคัญกว่าเงิน

1.สุขภาพ:

หากปราศจากสุขภาพที่ดี เงินก็ไร้ความหมาย ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของคุณควรมีความสำคัญสูงสุดเสมอ 

2.ความรักและความสัมพันธ์:

การมีสายสัมพันธ์ที่มีความหมายกับเพื่อน ครอบครัว และคู่ที่โรแมนติกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของเรา เงินซื้อความรักและการสนับสนุนจากคนที่ห่วงใยเราอย่างแท้จริงไม่ได้

3.เวลา:

เวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา และเราไม่สามารถซื้อเพิ่มได้อีก สิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญของเวลาของเราและใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญสำหรับเราอย่างแท้จริง

4.การเติบโตส่วนบุคคล:

การลงทุนในตัวเราและการเติบโตส่วนบุคคลของเราสามารถใช้เวลาและทรัพยากรของเราได้อย่างเต็มที่มากกว่าการไล่ตามเงิน การพัฒนาทักษะใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการทำตามความหลงใหลของเราสามารถทำให้เกิดจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตของเราได้

5.ความสุข:

ความสุขคืองานภายใน และแม้ว่าเงินสามารถให้ความสุขชั่วคราวได้ แต่ก็ไม่ใช่แหล่งที่มาของความสุขที่รับประกันได้ สิ่งสำคัญคือต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเติมเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับคนที่รัก ทำตามความปรารถนาของเรา หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับความสุขง่ายๆ ในชีวิต

6.ความกตัญญูกตเวที:

การปลูกฝังความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสามารถนำความสุขและความพึงพอใจมาสู่ชีวิตของเราได้มากกว่าเงินจำนวนใด ๆ ที่เคยทำได้

7.การมีส่วนร่วม:

การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและการมีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอาจเป็นสิ่งที่เติมเต็มมากที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นอาสาสมัคร การบริจาคเพื่อการกุศลที่เราสนใจ หรือเพียงแค่มีเมตตาต่อผู้อื่น เราทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างในแบบของเราได้

8.ความคิดสร้างสรรค์:

การแสดงตัวตนของเราอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะผ่านศิลปะ ดนตรี งานเขียน หรือสื่ออื่นใด สามารถสร้างผลตอบแทนและเติมเต็มได้อย่างเหลือเชื่อ สิ่งสำคัญคือต้องให้เวลากับความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตของเรา แม้ว่ามันจะไม่ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินก็ตาม

9.ความสงบภายใน:

ในที่สุดแล้ว ความสงบภายในคือสิ่งที่เราทุกคนต่างแสวงหา ไม่ว่าเราจะค้นพบสิ่งนี้ด้วยการทำสมาธิ จิตวิญญาณ หรือเพียงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา ความสงบภายในเป็นรากฐานของชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมาย

โดยสรุป แม้ว่าเงินจะมีความสำคัญอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต การมุ่งเน้นไปที่สุขภาพ ความสัมพันธ์ การเติบโตส่วนบุคคล ความสุข ความกตัญญู การมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และความสงบภายในสามารถทำให้เรารู้สึกถึงการเติมเต็มและจุดประสงค์ที่เงินไม่สามารถซื้อได้    

อ้างอิง Jim Rohn

Mr.P
error: Content is protected !!