5 / 100

คำวิพากวิจารณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ถ้าเรามีวิธีจัดการกับคำวิจารณ์นั้นอย่างถูกต้อง แน่นอนว่าคงไม่มีใครชอบคำวิจารณ์จากคนอื่นมากนัก โดยเฉพาะกับคำวิจารณ์ที่เป็นด้านลบ แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ เมื่อเราอยู่ในความสนใจ ดั้งนั้นการจัดการกับคำวิจารณ์ที่ได้รับ จึงเป็นเรื่องที่เราควรหาทางออก Jeff Bezos เจ้าของ Amazon หนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ได้แนะนำวิธีการจัดการกับคำวิจารณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ฟัง 

แทนที่เราจะหลีกเลี่ยงหรือไม่สนใจกับคำวิจารณ์เหล่านั้น ให้รับฟังและพิจารณาว่า คำวิจารณ์นั้นสร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเราได้บ้าง

2.ถาม

หลังจากที่รับฟังและพิจารณาแล้ว ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า เรายอมรับในการวิจารณ์นั้นหรือไม่ หากคำวิจารณ์นั้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ก็ให้ปฏิเสธออกไป

3.เปลี่ยน

เมื่อเราพิจารณาในคำวิจารณ์นั้นแล้ว คิดว่ามันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราเลย ก็อย่าไปสนใจ กับคำวิจารณ์นั้น แต่ถ้าพิจารณาแล้วคิดว่าคำวิจารณ์เหล่านั้น สามารถสร้างประโยชน์และโอกาสเพื่อให้เราปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ก็จงรับเอาคำวิจารณ์นั้นไว้

นี่คือขั้นตอนทั้ง 3 ข้อ ที่ Jeff Bezos เจ้าของ Amazon หนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ได้ให้ข้อคิดเอาไว้ ยังไงก็ลองนำเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ 

โลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ จะดีจะร้าย อยู่ที่มุมมองและวิธีคิดของเรา ถ้ารู้จักมอง เศษขยะที่ไร้ค่า ก็ยังมีประโยชน์ได้

ขอบคุณที่ติดตาม

error: Content is protected !!