9 / 100

Dale Carnegie (เดล คาร์เนกี้) คือ สุดยอดนักขาย นักพูด นักฝึกอบรม และนักเขียนระดับโลก ที่เขียนหนังสือขายดี How to win friends and influence people (วิถีชนะมิตร) ซึ่งหนังสือสุดยอดกลยุทธ์การพิชิตใจคนที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารองค์กร ธุรกิจ ความสัมพันธ์ ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการงานและความสุขได้ ซึ่งวิธีคิดในการเอาชนะใจคน ของ  เดล คาร์เนกี้ นั้นสามารถสรุปออกมาเป็นกฎได้ 18 ข้อ ดังนี้

18 กฎการคิดเพื่อชนะใจคน แบบ เดล คาร์เนกี้

กฎข้อที่ 1 จงให้ความสนใจกับบุคคลที่เราติดต่อด้วย รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา โดยการแสดงออก ทางท่าทาง การพูด สายตา และ ความจริงใจ ไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง

กฎข้อที่ 2 จงยิ้ม รอยยิ้มช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็นและก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้นทันที

กฎข้อที่ 3 จดจำชื่อของคู่สนทนาให้ได้และเรียกชื่อของเขาให้ถูกต้องทุกครั้ง

กฎข้อที่ 4 เป็นนักฟังที่ดี ให้ความสนใจกับเรื่องที่เขาพูดตามความพอใจของเขา แล้วเขาจะรักเราไม่ลืม

กฎข้อที่ 5 จงพูดในเรื่องที่เขากำลังสนใจ และเรื่องที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญ เรื่องที่เขาชอบ มีความภูมิใจกับเรื่องนั้น หรือ อาจเป็นเรื่องที่เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ฟัง

[better-ads type=”banner” banner=”706″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

กฎข้อที่ 6 ทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญ หรือชี้ให้เขาเห็นจุดเด่นในตัวของเขา ด้วยความจริงใจไม่โกหก เพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบการสรรเสริญมากกว่าการถูกตำหนิ

กฎข้อที่ 7 จงหลีกเลี่ียงการโต้เถียง เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะคุณก็เสียมิตรภาพนั้นไป

กฎข้อที่ 8 แสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขา ไม่ควรบอกว่าเขาผิด

กฎข้อที่ 9 จงยอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง

  • ปลุกอัจฉริยะภายในของคุณ สร้างสรรค์ผลงานให้สุดยอด โดยคุณบัณฑิตจะมาเผยความลับของการ “ดึงพลังสมอง” ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ ที่คุณเองก็ทำได้  เรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก https://bit.ly/2TLlM0u

กฎข้อที่ 10 เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตร พูดจาไพเราะดูน่าฟัง ไม่นำความขัดแย้งมาพูดให้ขัดใจกัน

กฎข้อที่ 11 จงทำให้เขาพูดว่า ใช่ หรือ ยอมรับ โดยเร็ว ถ้าทำโดยตรงไม่ได้ ก็ค่อยๆทำทางอ้อมไปที่ละขั้นตอน

กฎข้อที่ 12 ทำให้เขาคล้อยตาม ความคิดที่เราพูดให้เขาฟัง และให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเรา ด้วยการตั้งคำถาม

กฎข้อที่ 13 จงปล่อยให้เขาระบายสิ่งที่เขาอยากพูดให้เต็มที่ อย่าพยายามขัดแย้งหรือขัดคอ เป็นอันขาด

กฎข้อที่ 14 พยายามเข้าใจในความรู้สึก และความคิดของเขา หรือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

กฎข้อที่ 15 แสดงความซาบซึ้ง เข้าอกเข้าใจในความคิดของเขา หรือ แสดงความคิดเห็นในส่ิ่งที่เขาต้องการ

กฎข้อที่ 16 พูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ และสิ่งที่เป็นปมเด่นของเขา

กฎข้อที่ 17 เน้นให้ความคิดเห็นของเขาให้เป็นเรื่องที่น่าฟัง และเราเห็นด้วยกับความคิดของเขา

กฎข้อที่ 18 พูดกระตุ้นให้เขาเกิดการตอบสนองและทำตาม ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร

กฎการเอาชนะใจคน ทั้ง 18 ข้อนื้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมากจาก ประสบการณ์ตรงในการเป็นนักขาย ของ Dale Carnegie (เดล คาร์เนกี้ ) ที่เขาใช้จนประสบความสำเร็จ หากทุกคนที่ได้อ่านแล้วนำไปฝึกฝนจนชำนาญแล้ว ก็จะสามารถครองใจคนได้อย่างไม่ยาก

Dale Carnegie

ข้อมูลจากหนังสือ : คมคิดพิชิตเงินล้าน

error: Content is protected !!