47 / 100

Jim Rohn ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและปรมจารย์แห่งการพัฒนาตนเอง ผู้โด่งดังระดับโลก หลักการและแนวคิด ของเขาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้คนได้ประสบความสำเร็จมามากมายทั่วโลก และนี่คือ

————————————————-*—————————————————————————–

10 สิ่งที่ต้องปรับปรุงทุกวันเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ จาก Jim Rohn 

1.การเรียนรู้พลังแห่งวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์คือแรงผลักดัน ให้เราก้าวไปสู่อนาคต ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่ช่วยให้เราเจริญเติบโตมากขึ้น

2.มีความมั่นใจในตัวเอง

รู้สึกดีกับตัวเอง อยู่เสมอ ไม่เปรียบเทียบ ทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จในทุกๆวัน จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

3.มีความกระตือรือร้น

หลงไหลในสิ่งที่คุณทำ และรู้สึกตื่นเต้นกับมันอยู่เสมอ จะช่วยให้งานที่คุณทำเสร็จสำบูรณ์ได้เร็วขึ้น

4.มีความเชี่ยวชาญ

เรียนรู้และศึกษาในสิ่งที่ทำให้เข้าใจและแตกฉานจนสามารถทำมันได้ดีกว่าคนอื่น ผู้คนจะตอบสนองคุณในทางที่ดีขึ้น

5.มีการเตรียมการ

เตรียมความพร้อมเอาไว้สำหรับสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา จะทำให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ และจะไม่พลาดโอกาสที่จะมาถึงโดยไม่คาดคิด

6.พึ่งพาตนเอง

พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด พึ่งพาผู้อื่นเท่าที่จำเป็น ไว้วางใจตัวเองเมื่อต้องเจอกับวิกฤต กล้าเผชิญกับปัญหา

7.สร้างภาพลักษณ์

สร้างภาพลักษณ์ที่คุณต้องการจะเป็นแล้วจะแสดงมันออกมาผ่านการทำงาน การใช้ชีวิต คำพูด จะส่งผลดีกับความคิดและความรู้สึกทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

8.สร้างตัวละครให้ตัวเอง

มีบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจน มีความมั่นใจในตัวเอง

9.มีวินัย

อย่าย้อมแพ้ และพยายามอย่างสม่ำเสมอ ทำในสิ่งที่ต้องทำและจดจ่ออยู่กับมัน

10.สร้างตัวเองให้เป็นเลิศ

พัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้มีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง รู้ลึก รู้จริง ในส่ิงที่ทำ

 

error: Content is protected !!