ปัญหามลพิษทางอากาศของเราในปัจจุบันนั้น ค่อนข้างจะวิกฤตมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่่งส่งผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter 2.5) หรือที่เราเรียกว่า PM 2.5 นั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้มากมาย เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบ หืดโรคเกี่ยวกับหัวใจ และ โรคเกี่ยวกับสมอง เช่น ลิ่มเลือดในสมอง เส้นเลือดในสมองอุดตัน เป็นต้น 

สาเหตุของ PM 2.5 นั้นหลักๆแล้วมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือแม้แต่กระทั่งการก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก รวมไปถึงการเผาเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกร ให้ช่วงที่มีอากาศนิ่งและแห้งแล้ง ไม่มีลมพัดซึ่งฝุ่นละอองเหล่านี้จะไม่ลอยขึ้นสูง

เราในฐานะประชาชนของประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหามลภาวะ PM 2.5 นี้จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร มาดู

10 วิธีที่มีประสิทธิภาพช่วยลดมลพิษทางอากาศอย่างได้ผล

1.ลดการใช้รถยนต์:

ใช้ระบบขนส่งมวลชน ในการเดินทางหรือปั่นจักรยานแทนการขับรถ เนื่องจากการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ หากเราลดการใช้รถยนต์ลงได้อากาศก็จะสะอาดขึ้น

2.ใช้แหล่งพลังงานสะอาด:

ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดมากมายให้เราได้เลือกใช้  เราควรช่วยกันใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม แทนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้า

3.ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น:

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษอื่นๆ จากอากาศ และยังปล่อยออกซิเจนออกมาทำให้การดีขึ้น หากเราช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้นได้ก็จะช่วยลดมลพิษลงได้ ซึ่งในการปลูกต้นไม้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นที่หรือมีพื้นที่จำกัด เราสามารถหาต้นไม้ฟอกอากาศขนาดเล็กที่ปลูกในอาคารมาปลูกแทนได้ เช่น เดหลี เบญจมาศ ลิ้นมังกร พลูด่าง หรือ แก้วกาญจนา ซึ่งสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด หรือสั่งซื้อออนไลน์ ได้ที่นี่ ไม้ฟอกอากาศ 

4.ลดของเสีย:

ลดขยะ แล้วนำมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลของเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากหลุมฝังกลบก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศผ่านการปล่อยก๊าซมีเทน ยิ่งขยะมีจำนวนมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

5.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและของใช้ส่วนตัว เนื่องจากสามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ปล่อยสู่อากาศได้ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายจะช่วยลดปัญหามลพิษได้   พิกัด ถุงผ้ารีไซเคิล  

6.บำรุงรักษารถของคุณอย่างเหมาะสม:

การบำรุงรักษารถของคุณเป็นประจำสามารถลดการปล่อยมลพิษและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ และยังสามารถยืดอายุการใช้งานรถของคุณได้นานขึ้น 

7.หลีกเลี่ยงการเผาขยะและขยะในสวน:

การเผาขยะและขยะในสวนจะปล่อยสารมลพิษที่เป็นอันตรายสู่อากาศ ควรมีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน เช่น ขยะแห้ง        ขยะเปียก หรือ ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ นอกจากจะช่วยมลพิษได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้อีกด้วย

8.สนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาด:

ช่วยสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานสะอาดจากภาครัฐ เช่น ลม แสงอาทิตย์ และพลังน้ำ 

9.ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน:

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ลดการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้า เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีมาตรฐานในการผลิตที่ดี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP)  พิกัดพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์

10.สนับสนุนการขนส่งที่สะอาด:

สนับสนุนการขนส่งสาธารณะ โครงการแบ่งปันจักรยานและรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถลดการปล่อยมลพิษและปรับปรุงคุณภาพอากาศได้อย่างมาก  พิกัด รถจักรยานไฟฟ้า 3 ล้อ  

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาของทุกคน เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไข อย่าปล่อยปัญหาของคนใดคนหนึ่ง หรือของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ถ้าเราช่วยกันทำกันคนละอย่าง ปัญหามลพิษทางอากาศก็จะลดลง อากาศบริสุทธิ์ก็กลับมา สุขภาพของเราก็จะดีขึ้น

error: Content is protected !!