จีนในยุคปัจจุบัน ที่นำโดย ประธานาธิบดี สี่ จิ้น ผิง นั่นเจริญก้าวหน้าไปไกลมาก แทบจะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี สังคม หรือ การเมือง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่นำจีนมาได้ไกลขนาดนี้ จะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้นำประเทศ ที่ชื่อว่า สี่ จิ้น ผิง (Xi Jinping) ผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล กล้าตัดสิน และ มีความโดดเด่น ทางด้านบุคลิกภาพ การที่จีนพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ยกระดับตัวเองให้ขึ้นมาเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรป หรือ อเมริกาได้ ไม่ใช่เพียงเพราะว่า จีนมีขนาดประเทศที่ใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก แต่สิ่งที่พาจีนก้าวมายังจุดนี้ได้ คือ ผู้นำประเทศที่สามารถนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และเหล่านี้คือ หลักคิด คำคมของ สี่ จิ้น ผิง ผู้นำจีนที่ยิ่งใหญ่

8 หลักคิด คำคม สี่ จิ้น ผิง ( Xi Jinping)

1.”ความสุขจะไม่หลุดลอย และ ความฝันจะไม่เป็นจริงด้วยตัวมันเอง เราต้องติดดินและทำงานหนัก เราต้องยึดถือที่ว่าการทำงานหนักเป็นการกระทำที่มีเกียรติ ประเสริฐที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด และงดงามที่สุด”

2.”สหายเหมา (Mao Zedong) ไม่ว่าเขาจะข้ามทะเลที่คลื่นซัดฝั่ง หรือ ภูเขาที่แข็งเป็นเหล็ก ก็ยังยึดมั่นในแนวทางของเขาเสมอเป็นตัวอย่างที่สดใสของพวกเรา”

3.”การมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมนุษยชาติที่จีนทำคือ ป้องกันไม่ให้ ผู้คน 1.3 พันล้านคนอดอยาก”

4.”ทำไมสหภาพโซเวียตถึงล่มสลาย? ทำไมพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตถึงล่มสลาย? เหตุผลสำคัญคืออุดมการณ์และความเชื่อของเขาถูกสั่นคลอน”

5.”การพัฒนาอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความท้าทายใหม่ต่ออำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติ”

6.”การทุจจริตอาจนำไปสู่การล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ การล่มสลายของประเทศจีน”

7.”ความรับผิดชอบของเราคือการรวบรวมทั้งพรรคและประชาชนจีนทุกกลุ่มชาติพันธ์ุในการปลดปล่อยวิธีคิดของเราอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปฏิรูปและปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตต่อไป ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้คนเผชิญ ทั้งในการงานและชีวิต และจงมุ่งสู่หนทางความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่วแน่”

8.”ในระหว่างกระบวนการอันยาวนานของประวัติศาสตร์ โดยอาศัยความขยั่นหมั่นเพียร ความกล้าหาญ และสติปัญญาของเราเอง ชาวจีน ได้เปิดบ้านที่ดีและสวยงามที่ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีเยี่ยมไม่จางหาย”

อ่านเพิ่มเติม คำคม สตีฟ จ๊อป

error: Content is protected !!