หลักการตั้งเป้าหมายให้ได้ผลดี และ สามารถบรรลุเป้าหมายได้

1

+ความเฉพาะเจาะจง = เป้าหมายที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจง ลงไปเลยว่าต้องการอะไร ไม่คลุมเครือ หรือ กว้างจนเกินไป เช่น ต้องการมีเงิน 10 ล้าน บาท ไม่ใช่ ต้องการมีเงินมากๆ หรือ อยากมีรถสักคันหนึ่งต้องระบุลงไปเลยว่าอยากได้ รถอะไร ยี่ห้อไหน สีอะไร เป็นต้น

2

+สามารถวัดผลได้จริง =เป้าหมายที่เราตั้งต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลได้จริง  อย่างเช่น ถ้าเป็นจำนวนเงิน ก็ต้องมีบัญชีธนาคารเอาไว้ตรวจสอบได้ ว่ามีเงินอยู่จริงหรือเปล่า  ไม่ใช้ตั้งขึ้นมาลอยๆพิสูจน์อะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐาน ยืนยัน

3

+มีความเป็นไปได้ = เป้าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ ถ้าคิดในเชิงตรรกะแล้ว เช่น เราต้องการมีรถยนต์ 1 คัน ต้องมาดูว่า เรามีรายได้เดือนละเท่าไหร่  ถ้าเราจะซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 5 แสนบาท เราจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่ ถึงจะสามารถซื้อได้ ตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ใน เป้าหมายนั้น ถ้าเฉพาะการเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอซื้อ เราจะมีวิธีสร้างรายได้เพิ่มจากตรงไหนได้บ้าง การมีเป้าหมายที่ใหญ่ ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวมากเกินไป บางทีมันอาจทำให้เราท้อ จนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ดังนั้นหากเราต้องการจะตั้งเป้าหมายให้ได้ผลดีต้องตั้งเป้าหมายที่คิดว่าเราสามารถ      ทำได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดและวิธีการทำงานของเราด้วย ซึ่งเราอาจจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อน เมื่อทำได้สำเร็จก็     ค่อยขยับ  เป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ การทำแบบนี้จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปได้

4

+เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเอง = เป้าหมายที่่ดี ต้องมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเอง ไม่ใช่ตั้ง เอาไว้ให้ใครก็ไม่รู้ ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเอง ครอบครัว หน้าที่การงาน หรือ ความสำเร็จในชีวิตของตัวเอง อย่างเช่น ต้องการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย ต้องการเป็นผู้จัดการ ต้องการมีลูกกี่คนก็ว่าไป

5

+มีกำหนดเวลา = เป้าหมายที่ดีต้องมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้อย่่างชัดเจน  เพื่อวัดผล ว่าเราสามารถทำได้จริงรึเปล่า เช่น ฉันมีเงิน 10 ล้านบาท ในวันที่ 30 พ.ย.2561 หรือฉันมีรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ในวันที่ 31 ธ.ค.2561 เป็นต้นการมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน จะช่วยกระตุ้นให้เรามีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมาก ขึ้น หากเราไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว ้ อาจทำให้เราล้มเลิกกลางทางไ ด้
หลักการ ตั้งเป้าหมายแบบ SMART ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการที่เป็นสากล ที่ได้พิสูจน์แล้วว่า หากเราตั้งป้าหมายตามหลักการนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง ยังไงซะ ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ

ขอบคุณที่ติดตาม
ADMin

error: Content is protected !!