7 / 100
เชื่อหรือไม่ว่า? คุณเองก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ได้ : คำว่ายอดมนุษย์ของผมไม่ได้ หมายความว่า คุณจะต้องไปเหาะเหินเดินอากาศ หรือมีพลังเหนือโลกใดๆ ทั้งสิ้น แต่คำว่า “ยอดมนุษย์” ในที่นี้ คือ ความเป็นคนที่สุดยอดในสาขาการทำงานของ คุณเอง
ซึ่งวิธีที่คุณจะไปถึงจุดนั้นได้ไม่ยากเลย หากคุณทำตามวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
1.ใช้พรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับ พรสวรรค์บางอย่างที่อยู่ในตัวเอง มันจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดี และคนอื่นๆเขาทำไม่ได้ หรือ เป็นสิ่งที่เราถนัดและเป็นความชอบ ความหลงไหล หากเราใช้ความ สามารถที่ิติตตัวเรามานี้ให ้เกิดประโยชน์ได้ สูงสุด เราจะสามารถก้าวไปยังจุดที่ประสบความสำเร็จได้ ยกตัวอย่าง เช่น สติีป จอบส์ เจ้าของบริษัท แอปเปิ้ล ที่มีความชอบ และ หลงรักคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่เด็กจนทำให้เขาตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อมาตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ ขาย จนประสบความสำเร็จได้ตั้งแต ่อายุยังน้อย คนที่ออกไปทำงานทุกวันด้วยรอยยิ้ม และ ความสุขย่อมมีโอกาศที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ต้ องจำใจทำงานเพราะความจำเป็น ดังนั้น หากเราต้องการจะเป็นยอดคน เราก็ควรเลือกในส่ิ่งที่เรา ถนัดที่สุด ทำได้ดีที่สุดและ รักที่จะทำมันที่สุด
2.ยอมรับขีดจำกัดของตัวเอง การยอมรับในขีดจำกัดของตัวเองอย่างองอาจ ไม่ได้ทำให้คุณค่าของเราน้อยลง แต่มันจะช่วยส่งเสริมให้เรา ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น สิ่งที่นกทำได้ดีคือ การบิน สิ่งที่ปลาทำได้ดี คือ การว่ายน้ำ เราไม่สามารถทำอะไรได้ดีทุกอย่าง ดังนั้นหากเรากล้ายอมรับในขีดจำกัดของตัวเองเราก็จะสามารถเรียนรู้การใช ้ความสามารถที่แท้จริงของเราได้ ในข้อนี้จะมีความสัมพันธ์กับการใช้พรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการมุ่งพัฒนาในจุดเด่นของเรา มากกว่าการไปปิดจุดด้อย นั่นเอง
3.รอบรู้ในงานของตนอย่างลึกซึ้ง ความรอบรู้ในสาขาอาชีพที่ทำ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถของตัวเรา ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร เราต้องศึกษาหาความรู้และฝึกฝน ในการทำงานนั้นให้เชี่ยวชาญ  แตกฉานและเข้าใจในภาพรวมของงานนั้นทั้งหมด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นจะได้รับการยอมรับนับถือ และความไว้วางใจ อย่างมาก ทำให้เราเป็นคนที่เหนือกว่า คนอื่นได้
4.หาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาปริญญาตรีหรือด็อกเตอร์ คุณก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู ้และเข้าใจสิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้หมด โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องของคน ย่ิ่งในยุคที่ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีมีความรวดเร็วแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเราหยุดเรียนรู้เมือไหร่  เราจะกลายเป็นคนที่ตกยุคทันที ไม่ทันโลก ทันคน อย่างแน่นอน หากคุณต้องการที่จะก้าวไปสู่การเป็นยอดคน คุณต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนน้ำที่มีอยุ่เพียง  ครึ่งแก้วเสมอ
5.มีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คน เราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยคน การเรียนรู้เรื่องคนจึงเป็น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ มหาวิทลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐได้มีการวิจัยโดยการสำรวจ   บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวน 2000 คนที่จบไปแล้วมากกว่า 10 ปี ว่ามีใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้าง ก็พบว่านักศึกษาที่เรียนเก่งได้เกรด A ในวิชาที่ยากๆอย่างวิชาฟิสิกซ์ นั้นล้มเหลว    ในการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงเพราะพวกเขาขาดความสัมพันธ์กับผู้คน และมีความสามารถในการ     สื่อสารที่ต่ำ เพราะฉนั้นไม่ว่าเราจะเก่งกาจสามารถในสาขางานที่ทำเพียงใด ก็ไม่ควรลืมที่จะพัฒนาทักษะเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้คนเพราะเราไม่มีวันที่จะยิ่งใหญ่ได้ ถ้าหากขาดคนที่คอยช่วยสนับสนุน
6.สร้างภาพตัวเองในจินตนาการ เราจะไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่นได้ ถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งและสามารถทำได้จริงการสร้างภาพตัวเองในจินตการ นั้นเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะช่วย ผลักดัน ให้เราก้าวไปถึงจุดที่เราอยากเป็นได้ การจะเป็นยอดคนได้นั้น เราต้องมองเห็นภาพตัวเองให้ชัดก่อนว่าเราจะไปเป็นอะไรและยืนอยู่ตรงไหน ไม่ควรนำคนอื่นมาลอกเลียนแบบเพราะมันจะทำให้เราพะวงกับ บุคลิกที่คนอื่นเป็นมากกว่า การเป็นตัวของตัวเอง
7.สำรวจตัวเองแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น คงไม่มีใครที่จะทำให้เราดีขึ้นได้ นอกจากตัวเราเอง ควรหมั่นสำรวจหาจุดบกพร่องที่เราคิดว่าเรายังทำได้ไม่ดี มาปรับปรุง ถ้าหากว่าเราไม่สามารถหา   จุดบกพร่องของตัวเองได้ ก็ลองหาคนที่เราไว้ใจได้จริงใจกับเรา มาช่วย เพราะคนที่เขามองเข้ามา ย่อมเห็นข้อเสียได้ชัดเจนกว่าการที่เรามองตัวเอง แต่ก็ไม่ควรเป็นกังวลกับจุดบกพร่องของเรามากจนเกินไป การที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้นั้น เราต้องไม่จมปรักอยู่กับวันวาน และไม่กังวลกับ วันพรุ่งนี้ มากจนเกินไป  สิ่งที่เราควรทำคือ ทำวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุด แล้วผลของการกระทำใน วันนี้ มันจะต่อยอดไปยังวันพรุ่งนี้เอง
8.ปิดประตูสำหรับความล้มเหลว หากเราคิดถึงแต่ความล้มเหลว  ปัญหาและอุปสรรค มันจะทำให้เราเกิดความท้อแท้กลัว และไม่กล้าทำอะไรยอดมนุษย์จะคิดถึงแต่เป้าหม ายเท่านั้น ครั้งหนึ่งมีวิศวกรการบิน เคยจะพิสูจน์ว่าแมลงภู่ นั้นไม่สามารถบินได้ เพราะสรีระของมันนั้นผิด  หลักอากาศพลศาสตร์ มันมีปีกที่เล็กกว่าลำตัวและมีน้ำหนักตัวมาก จึงไม่สามารถบินได้ แต่แมลงภู่ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันบินได้ และทำได้ดีด้วยเรื่องนี้สอนอะไรเรา เรื่องนี้มันบอกว่าเรา สามารถเป็นอะไรก็ได้ ถ้าคิดว่าเราทำได้ หากเราคิดถึงเป้าหมาย เป็นหลัก อุปสรรคทั้งหลายก็จะไม่สามารถ ทำอะไรเราได้
9.ลงมือทำ ความสำเร็จไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการลงมือทำการเริ่มต้นลงมือทำจะเป็นสิ่ง ช่วยให้เรามีแรงกายแรงใจที่จะก้าวต่อไปได้ การทำที่ละนิดที่ละหน่อย จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ ข้ออื่นที่กล่าวมาแล้วจะไม่ มีความหมายใดๆเลย    ถ้าหากเราไม่ได้ลงมือทำผมคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วว่าการลงมือทำนั้นสำคัญกว่าส่ิงใดๆทั้งปวงคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากให้มากความ
10.ฝึกหัวเราะให้เป็นนิสัย ยอดมนุษย์มักมีอารมณ์ขันเสมอ ฝึกหัวเราะบ่อยๆ อย่าทำตัวเคร่งเครียดจนเกินไปการหัวเราะจะช่วยให้ร่างกาย หลั่งสารแห่งความสุขออกมา ทำให้เรา กระปรี่กระเปร่าสดชื่นการหัวเราะยังช่วยรักษาโรคบางอย่างได้ รู้จักปล่อยวาง ไม่คิดถึงอดีต ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไป ไม่เอามาคิดมากจนทำให้เราท้อแท้ ปวดหัว เป็นกังวลอนุญาตให้ตัวเอง มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำหากเราทำได้แบบนี้ ร่างกายเราจะเปล่งออร่า ออกมาใครได้อยู่ใกล้ก็จะมี ความสุขไปด้วย ทำให้เป็นคนน่าคบหา มีเสน่ห์ ยอดคนต้องมีอารมณ์ขัน
:
10.1 รูู้จักแบ่งปันโลกจะน่าอยู่ ถ้าทุกคนช่วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน ยอดมนุษย์ที่แท้จริงคือคนที ่อุทิศตนเพื่อผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราอาจไม่สามารถเป็นยอดมนุษย์ได้ในจินตการ แต่เราเป็นยอดมนุษย์ในความเป็นจริงได้ เพียงแค่ทำสิ่งดีๆ ในทุกๆวัน จงทำวันนี้ให้มีค่า กว่าทุกวันที่ผ่านมาในชีวิต
อ่านการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม 10 เคล็ดลับจัดการเงิน
error: Content is protected !!