21 / 100

เบนจามิน แฟรงคลิน ( Benjamin Franklin ) นักวิทยาศาสตร์และมหาบุรุษของโลก กล่าวเอาไว้ว่า“ผมจะไม่พูดให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย และ ผมจะพูดแต่สิ่งดีๆ ทุกอย่างของผู้อื่นที่ผมรู้ “คำกล่าวนี้บอกอะไรให้กับเรา? อาจเป็นคำถามที่เราต้องหยุดคิดไตร่ตรองดูให้ดีทำไมคนที่เก่งและประสบความสำเร็จถึงได้ยกย่องและเกียรติคนอื่นขนาดนั้นทั้งๆที่เขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ และไม่ใช้แค่ เบนจามิน แฟรงคลิน คนเดียวที่เป็นแบบนี้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ แจ็ค หม่า , บิลล์ เกตต์ หรือ มหาเศรษฐกิจคนอื่นส่วนใหญ่ก็มีนิสัยยกย่องผู้อื่นแบบนี้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เราได้เห็นว่า การที่คนๆหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ เขาต้องมีพื้นฐานจิตใจและนิสัยที่ดีเสียก่อนเมื่อปรับฐานของความคิดของเราให้ไปแนวทางที่ถูกต้องได้แล้ว เอาชนะตัวเองได้แล้วก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม

.

ในหนังสือ The Key คัมภีร์ชีวิตพิชิตความสำเร็จ ที่เขียนโดย คุณ เชน เพ็ชรทีปติ 

ได้แนะนำวิธีปรับพื้นฐานทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน เอาไว้ โดยแบ่งเป็น สิ่งที่ต้องเลิก และ สิ่งที่ต้องฝึก

ซึ่งผมขอยกมาแบ่งปันให้กับ ทุกท่านได้นำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิต ดังนี้ครับ

5 สิ่งที่ต้องเลิก

1.เลิกบ่น อย่างถาวร

2.ต้องเลิกโทษคนอื่น เลิกโยนความคิดให้คนอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

3.เลิกมองและเลิกวิจารณ์ตนเองในแง่ลบในทางที่ไม่ดี

4.เลิกวิจารณ์และพูดถึงคนอื่นในแง่ลบในทางไม่ดี ลับหลัง

5.เลิกทำตามความคิดคนอื่น โดยไม่ได้นำมาไตร่ตรองให้ดีก่อน


7 สิ่งที่ต้องฝึก

1.ฝึกยิ้มให้กับผู้อื่นก่อน ฝึกยิ้มให้ออกจากใจ ยิ้มให้ติดเป็นนิสัย

2.ฝึกหัวเราะให้กับความผิดพลาดหัดมองเป็นเรืองขำๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

3.ฝึกความเพียรพยายาม ด้วยการเอางานที่เคยทำไม่สำเร็จมาทำให้สำเร็จ โดยการคิดวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจัง

4.ฝึกจินตนาการสร้างภาพแห่งความสำเร็จ

5.ฝึกเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนลงมือทำเสมอ (วิธีเขียนเป้าหมาย)

6.ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ลดอีโก้ รับฟังคู่สนทนาอย่างต้้งใจและให้เกียรติ

7.ฝึกสร้างพลังบวก ด้วยการฝึกมองข้อดีของผู้อื่น แทนการจับผิด และคิดลบ


ถ้าเราหมั่นฝึกฝนสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำเชื่อว่าเราจะมีพื้นฐานของความคิดที่ดีขึ้นเมื่อความคิดเรามีแนวทางที่ถูกต้องมีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต เรื่องดีๆมันก็จะค่อยๆตามมาเองหวังว่าสิ่งที่นำมาแบ่งปันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้บ้างนะครับ ใช้ชีวิตให้มีความสุข

.

#Mr.P

error: Content is protected !!