นาตาลี เบคอน นักวางแผนทางการเงิน และ บล๊อกเกอร์ ชื่อดัง ที่ถูกจัดลำดับโดยนิตยสาร Forbes ให้เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับการพัฒนาตนเอง ได้เขียนบทความที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตไว้ว่า หากอยากประสบความสำเร็จ   คุณจำเป็นที่จะต้อง หยุดนิสัยบางอย่าง ที่เป็นอุปสรรคออกไป มีอยู่ด้วยกัน  11 ข้อ ดังนี้
 • การดูทีวีมากจนเกินไป ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้ กับคุณมากนัก มีแต่จะทำให้คุณเสียเวลา ยกเว้นแค่คุณต้องการจะทำกิจ กรรมร่วมกันกับครอบครัว แทนที่คุณจะเสียเวลาไปกับการดูทีวีให้คุณเอาเวลาเหล่านั้นไปพัฒนาตัวเองเสียจะดีกว่า เช่น การอ่านหนังสือ หรือ การออกกำลังกาย ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่า ถ้าหากอยากจะดูทีวีจริงๆ ก็ไม่ควรเกิน วันละครึ่งชั่วโมง ให้เป็นการดูเพื่อผ่อนคลาย
 • การนินทา เป็นนิสัยไม่ดีที่คุณต้องหยุดให้ได้ เพราะการนินทา ไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้น แต่กลับจะทำให้คุณแย่ลงในสายตาคนอื่น นอกจากนี้การนินทาคนอื่นบ่อยๆ ยังเป็นการดึงดูดความคิดลบ เข้ามาหาตัวเองอีกด้วย
 • การมีความคิดที่จำกัด จะส่งผลให้คุณเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะทำอะไร ไม่กล้าที่จะแข่งขัน คิดว่าตัวเองต้องแพ้ตลอดเวลาชีวิตคุณก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่ไปไหนดังนั้นหากคุณต้องการที่จะ ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความคิดที่อุดมสมบูรณ์ คิดว่าโลกใบนี้มีทุกสิ่งทุก อย่างที่เตรียมไว้ให้เราแล้วกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะแข่งขัน เมื่อคุณเป็นนักคิดที่อุดมสมบูรณ์แล้วชีวิตก็จะมีความ  สุขและสุขภาพก็จะดีด้วย
 • การใช้จ่ายเงินอย่างไม่คิด  สุหรุยสุหร่ายโดยไม่มีการวางแผนทางการเงินนั้น ย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมา หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้ที่จำกัด คุณต้องมีแผนการใช้จ่ายเงิน  และแบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย
 • หยุดโทษคนอื่นในสถานการณ์ของตัวเอง ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไร ชีวิตที่ยากลำบาก ปัญหาครอบครัวปัญหาการเงิน คุณไม่ควรให้คนอื่นมารับภาระแทนคุณ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณก็ตาม จงแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย    ตัวเอง จงควบคมชีวิตตัวเอง และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการด้วยตัวเอง
 • ความคิดลบเป็นส่ิ่งบั่นทอนจิตใจให้ท้อถอยยิ่งคุณคิดลบมากเท่าไหร่ ส่ิงที่คุณคิดจะยิ่งดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นจงเป็นคนคิดบวก สร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับตัวเองให้มาก แล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำ
 • ให้ความช่วยเหลือกับคนที่เขาต้องการเท่านั้นอย่าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาแบกไว้ถ้ามันไม่ใช้ปัญหาของคุณเอง   บางครั้งความหวังดีที่เขาไม่ต้องการก็อาจเป็นส่ิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ โดยที่เราไม่รู้ตัว
 • คนแต่ละคนย่อม มีสิ่งที่ตัวเองถนัดต่างกัน  ไม่มีใครที่่จะทำได้ดีไปทุกเรื่อง ถ้าคุณต้องการที่จะแข่งขัน ให้แข่งกับตัวเอง เพราะมันจะทำให้คุณได้พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมการเปรียบเทียบกับคนอื่นจะเป็นการตอกย้ำปมด้อยของตัวเอง ให้เรารู้สึกแย่ มากกว่ารู้สึกดี
 • อย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาด เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่คู่ควร เมื่อนั้นมันจะทำให้คุณไม่อยากทำอะไร และหยุดอยู่กับที่ ท้อแท้และสิ้นหวัง คุณไม่จำเป็นต้องฉลาดหรือมีทักษะมากที่สุดในการประสบความสำเร็จ คุณสามารถประสบความสำเร็จและคุณสามารถชนะด้วยสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้เพื่อ สินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่คุณ มีอยู่คือตัวคุณเองและคุณต้องรู้และเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อทำให้เกิดขึ้น
 • อย่าตอบว่า “ใช่” ถ้าในใจตอบว่า “ไม่” คนประสบความสำเร็จนั้นมีการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมา ไม่ฝืนใจตัวเองได้ คือ   ได้  ไม่ ก็คือ ไม่ ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่  หมายถึงการรู้ว่าคุณเป็นใคร และกระทำด้วยความมั่นใจและเ ชื่อมั่นใน  ตัวเลือกส่วนบุคค ลของคุณ
 • ให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็กๆ ของคุณจงชื่นชมยินดี กับความสำเร็จเล็กๆที่คุณทำได้เพราะมันจะเป็นสิ่งดึงดูดความสำเร็จทีีใหญ่ขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้มันยังทำให้คุณ รู้สึกดีและผ่อนคลายมากขึ้นด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งจะทำคุณเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นได้ ไม่มากก็น้อยนะครับ
อ้างอิงจาก https://nataliebacon.com
error: Content is protected !!