ในปัจจุบันนี้ ความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือ ปัญหาเศรษฐกิจ ล้วนแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนั้นยากขึ้นกว่าเดิมมาก ยิ่งมี โซเชียลมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึก จนเกิดการแข่งขันเปรียบเทียบ ทำให้เกิดอาชญากรรมมากมาย การหลอกลวงต้มตุ๋น หาผลประโยชน์จากความอ่อนไหวทางความรู้สึก ความโลภ คนในยุคปัจจุบันจึงหาความสุขได้ยาก
.

แต่ก็ใช่ว่าเราจะหาความสุขไม่ได้เลย หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีหลักธรรมหนึ่งที่ท่านได้สั่งสอนเอาไว้ เป็นหลักธรรมที่แสนจะเรียบง่าย เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงความเป็นไปของธรรมชาติ ที่ทุกคนทุกอย่างบนโลกต้องประสบพบเจอไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกหนีได้ หากเราเข้าใจในหลักธรรมคำสอนนี้ ก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ หลักธรรมนี้เรียกว่า หลัก “ไตรลักษณ์” ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ

1.อนิจจัง (อนิจตา ) คือ ความไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับสลายไป ไม่มีอะไรแน่นอน มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น ร่างกายของเรา มี เกิด เป็นหนุ่มสาว แก่เฒ่า แล้วก็ตาย สิ่งของก็เช่นเดียวกัน มันมีวันที่จะเสื่อมสลายลงไป ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป หรือแม้แต่ชื่อเสียงเงินทอง ความนิยมชมชอบ มันก็มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

2.ทุกขัง (ทุกขตา) คือ สาเหตุของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา อย่างเช่น การเกิดนั้น มันมีความเจ็บปวด ของผู้ที่เป็นแม่ซึ่งเป็นทุกข์รวมอยู่ด้วย สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดทุกข์ ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีทุกข์นั่นเอง

3.อนัตตา คือ ทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนของมัน ตัวตนของเราบนโลกไม่มีอยู่จริง มันประกอบขึ้นจากธาตุหลายอย่าง เราไม่สามารถบังคับผมไม่ให้หงอกได้ บังคับไม่ให้เจ็บปวดได้ บังคับไม่ให้ตายได้ ถ้าเราไม่ยึดติดว่าเราต้องหล่อต้องสวยต้องดูดี มีชีวิตที่ดี มีรถ มีบ้าน เราก็จะไม่ทุกข์ ปล่อยวางได้ ก็มีความสุขได้

มีสุภาษิตไทย บทหนึ่ง ที่น่าจะสอดคล้องกับเรื่องนี้ เป็นอย่างดี คือ เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง ซึ่งหมายความว่า ความสามารถของคนเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ช้างตัวใหญ่ขี้ของมันที่ออกมาก็เลยก้อนใหญ่ เราเป็นคนตัวเล็กจะขี้ออกมาให้ได้ก้อนเท่าช้างก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจกับทุกสิ่งที่เราสามารถหามาได้จงภูมิใจกับมันเถิด อย่าได้คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น

ความฝัน และ ความหวัง เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่มันต้องอิงกับความเป็นจริง และเป็นขั้นเป็นตอน อย่าทำอะไรเกินตัว ผมชอบที่คุณชูวิทย์ พูด ครับ แก่พูดว่า พระท่านบอกว่า

” สิ่งสูงที่สุดนั้น ไม่ใช่ท้องฟ้า แต่มันคือ ความทะเยอทะยาน

ลึกที่สุดนั้น ไม่ใช่ก้นมหาสมุทร แต่มันคือ จิตใจมนุษย์

ไกลที่สุดนั้น ไม่ใช่ เส้นขอบฟ้า แต่มันคืออดีต

และ ใกล้ที่สุดนั้น ไม่ใช่ญาติมิตร ไม่ใช่คนรัก แต่มันคือ ความตาย “

ฝากไว้ให้คิดครับ จงใช้ชีวิตทุกวันด้วยความไม่ประมาท

error: Content is protected !!