8 / 100

ความล้มเหลว และ ความผิดพลาด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน Colonel Sanders ผ่านล้มเหลวเป็นพันๆครั้ง กว่าจะประสบความสำเร็จกับการขายไก่ทอด J.K. Rowling กว่าที่จะก้าวมาเป็นสุดยอดนักเขียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เธอต้อง อดอยาก เป็นหนี้ และตกงานอยู่หลายปี เพราะฉนั้นถ้าเราลองคิดไตร่ตรองดูให้ดีความล้มเหลว ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต ต่อให้ต้องล้มเหลวสักกี่ครั้ง มนุษย์เราก็สามารถลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ สิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอ ท้อแท้ และสิ้นหวัง มันจึงไม่ใช่ความล้มเหลว หรือ ผิดพลาด แต่มันคือ แนวความคิด และ สภาพจิตใจของเราต่างหาก บทความนี้ เราจึงรวบรวมเอาคำคมสร้างแรงบันดาลใจดีๆ มาแบ่งปันเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถ ยกระดับสภาพจิตใจของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมสู้กับปัญหาได้ทุกอย่าง

“Failure is only the opportunity more intelligently to begin again”

ความล้มเหลวเป็นเพียงโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างฉาญฉลาดเท่านั้น

HENRY FORD

“When you believe in your dream and your vision, then it begins to attract its own resources. No one was born to be a failure”

เมื่อคุณมีความเชื่อในความฝันของคุณ คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิต มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ฝันของคุณเป็นไปไม่ได้นั้นคือความกลัวที่จะล้มเหลว

MYLES MUNROE

“There can be no failure to a man who has not lost his courage, his character, his self-respect, or his self-confidence. He is still a King”

ไม่มีความล้มเหลวใด ๆ กับผู้ชายที่ไม่สูญเสียความกล้าหาญ บุคลิกลักษณะความเคารพตนเองหรือความมั่นใจในตนเอง          เขายังคงเป็นราชาเสมอ

ORISON SWETT MARDEN

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you have failed by default”

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่างเว้นแต่ว่าคุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อที่คุณจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนี้คุณจึงล้มเหลวโดยปริยาย

JK ROWLING

“When you believe in your dream and your vision, then it begins to attract its own resources. No one was born to be a failure”

เมื่อคุณเชื่อในความฝันและวิสัยทัศน์ของคุณมันจะเริ่มดึงดูดทรัพยากรของตนเอง ไม่มีใครเกิดมาเพื่อล้มเหลว

MUNROE MYLES

“A failure is not always a mistake, it may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying”

ความล้มเหลวไม่ใช่ความผิดพลาดเสมอไป มันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ในสถานการณ์นั้น ข้อผิดพลาดที่แท้จริงคือ

การหยุดพยายาม

BF SKINNER

“If you fall during your life, it doesn’t matter. You’re never a failure as long as you try to get up”

หากคุณล้มลงในชีวิตของคุณมันไม่สำคัญ คุณจะไม่ล้มเหลวตราบใดที่คุณพยายามลุกขึ้น

EVEL KNIEVEL

“Everything you want is on the other side of fear”

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของความกลัว

JACK CANFIELD

“I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying”

ฉันยอมรับความล้มเหลว ทุกคนต่างล้มเหลวในบางสิ่ง แต่ฉันยอมรับไม่ได้ที่จะไม่พยายาม

MICHAEL JORDAN

“As long as you don’t give up One day you will find whoever wins”

ตราบใดที่คุณไม่ยอมแพ้ วันหนึ่งคุณก็จะพบกับชัยชนะ

Admin

error: Content is protected !!