1ขงเบ้ง

#ขงเบ้ง หรือ จูกัดเหลียง เป็นนักปราชญ์ นักการทูต นักคิด และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของพระเจ้าเล่าปี่ ซึ่งมีตัวตนจริงในยุคประวัติศาสตร์สามก๊ก มีความฉลาดปราดเปรื่องรอบรู้ในทุกด้านและมีวาทะศีลป์คารมณ์คมคาย   อย่างยิ่ง

2ขงจื้อ

#ขงจื้อ บรมครู นักคิด นักปรัชญาสังคม ที่ีมีชื่อเสียงของจีน คำสอนของขงจื้อนั้นมีอิทธิพลต่อผู้คนในเอเชียตะวันออกมามากว่า 20 ศตวรรษ หลักปรัชญาของท่านนั้นเน้นเกี่ยวกับศิลธรรมอันดีงาม ความสัมพันธ์ทางสังคม ความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ใจ

error: Content is protected !!