ในโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เราถูกโจมตีด้วยข้อมูลและสิ่งรบกวนรอบด้าน คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิต มันช่วยย้ำเตือนเราถึงพลังของความยืดหยุ่นของมนุษย์ ความสำคัญของความกรุณาและความเห็นอกเห็นใจ และความสวยงามของโลกรอบตัวเรา

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะแสวงหาแนวทาง แรงบันดาลใจ หรือเพียงช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจสามารถให้ความชัดเจน ให้ภูมิปัญญา และแรงจูงใจที่เราต้องการเพื่อเอาชนะความท้าทายในชีวิตและบรรลุเป้าหมายของเราได้ และนี่คือคำพูดสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของบุคคลสำคัญของโลก ในแต่ละยุคสมัย มาเรียนรุ้ไปด้วยกันครับ

 

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

“วิธีเดียวที่จะทำผลงานได้ดีคือการรักในสิ่งที่คุณทำ” – สตีฟ จ็อบส์

 

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”         – Winston Churchill

“ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ความกล้าหาญที่จะทำต่อไปต่างหากที่สำคัญ”        – วินสตัน เชอร์ชิลล์

 

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”                              – Albert Einstein

“ถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุข ให้ผูกไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งของ” – Albert Einstein

 

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”                   – Ralph Waldo Emerson

“คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น” – ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน

 

“Success is not measured by what you accomplish, but by the opposition you have encountered, and the courage with which you have maintained the struggle against overwhelming odds.” – Orison Swett Marden

“ความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณทำสำเร็จ แต่วัดจากการต่อต้านที่คุณเผชิญ และความกล้าหาญที่คุณใช้ต่อสู้กับอุปสรรคที่ครอบงำ” – โอริสัน สเวตต์ มาร์เดน

 

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”   – Nelson Mandela

“ความรุ่งเรืองที่สุดของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้ม” – เนลสัน แมนเดลา

 

“Be the change that you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi

“เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลก” – มหาตมะคานธี

 

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”                      – Franklin D. Roosevelt

“ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในการตระหนักรู้ในวันพรุ่งนี้ คือความสงสัยของเราในวันนี้” – แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์

 

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.” – Winston Churchill

“ความพยายามอย่างต่อเนื่อง  เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของเรา ไม่ใช่กำลังหรือสติปัญญา”         – วินสตัน เชอร์ชิลล์

 

“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

“เชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว” – ธีโอดอร์ รูสเวลต์
error: Content is protected !!