4 / 100

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวเองกับอาชีพใหม่

1.เข้าใจตัวเองก่อนว่าเก่งหรือมีความถนัดในด้านใด

การที่คนหนึ่งจะทำงานได้ดี ต้องมีความรักและความถนัดในงานที่ทำก่อน ดังนั้นการเข้าใจตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถใน ด้านไหนจึงกุญสำคัญที่จะนำพาให้เราไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จได้

2.ปรับทัศนคติให้ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ

ความคิดหรือทัศนคติในการทำงานนั้นสำคัญกว่าวิธีการ ถ้าเรามีหลักการทำงานที่ถูกต้องเป็นระบบงานที่ทำก็จะสำเร็จได้เร็วขึ้น

3.รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สุขภาพที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีความสามารถหรือเก่งขนาดไหน แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นก็ย่อมจะลดลงไปด้วย

4.ฝึกนิสัยให้มีความเสมอต้นเสมอปลายกับทุกเรื่อง

ความสม่ำเสมอแสดงออกถึงความเอาใจใส่ความตั้งใจในการทำงาน เพราะงานบางอย่างไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว ยิ่งเป็นงานหรืออาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบมากๆ ด้วยแล้ว ความเสมอต้นเสมอปลาย นั้นยิ่งสำคัญมาก

5.เพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา

ไม่ควรหยุดหรือยึดติดอยู่กับความรู้เดิมๆที่ได้เรียนมา เพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้  ตามกระแสโลกให้ทัน

6.ตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพคนอื่นและเคารพตัวเอง มันบ่งบอกถึงความรับผิดชอบ ของตัวเราว่ามีมากน้อย
แค่ไหน

 

error: Content is protected !!