57 / 100

วิธีวางแผนการเงิน ในแต่ละช่วงอายุ ควรวางแผนเรื่องอะไรบ้าง

การเริ่มต้นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะทำอะไร หากเรามีการวางแผนที่ดี ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย โดยเฉพาะเรื่องเงินๆทองๆ หลายคนมีหน้าที่การงานที่ดี สามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมาก แต่กลับล้มเหลวในการบริหารเงินที่หามาได้  เงินไม่พอใช้ บางคนถึงกับมีหนี้สินติดตัว นั้้นเพราะว่าเราขาดการวางแผนเรื่องการเงินที่ดี  จะทำอย่างไร ให้สามารถบริหารจัดการเรื่องเงินได้ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว หรือ กำลังจะมีครอบครัว นี่อาจเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการวางแผนจัดการเงินของคุณในอนาคตได้

.

59 2

1. 0 – 5 ปี เตรียมความพร้อมเรื่องแผนอนาคตทางการศึกษาให้กับลูก ควรมีเงินออมหรือมีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เอาไว้เพื่อลดภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

.

703197e59

2. 6 – 20 ปี เตรียมความพร้อมเรื่อง แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ การศึกษาที่ดี

.

rented home happy home

3. 21 – 30 ปี เตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างครอบครัว สร้างฐานะให้มั่นคง  ดูแลบิดามารดา และเก็บออมเงินเพื่อแผนการต่างๆในอนาคต เช่น การทำธุรกิจส่วนตัว ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือ ลงทุน

.

retirecouple

4. 31-40 ปี เตรียมความพร้อมด้านหลักประกันรายได้ที่มั่นคง และแผนสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ของครอบครัว

.

.grandparents 1969824 960 720

5. 41 – 60 ปี เก็บออมเงินเพื่อเตรียมเกษียณ จากการทำงาน และ ค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรคเรื้อรัง/ร้ายแรง

.

6. 60 ปี ขึ้นไป เก็บออมเงินไว้เพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน เพื่อเป็นทุนเอาไว้ใช้ในอนาคต

ถ้าหากเรามีการวางแผนการเงินในอนาคตไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามช่วงอายุที่แนะนำไว้แล้ว เชื่อว่า ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปราศจากความกังวลในเรื่องต่างๆลงได้

.

#Mr.P

error: Content is protected !!